×

Spoločnosť

K2J

Prvá slovenská spoločnosť vlastniaca osvedčenie na projektovanie a realizáciu dopravného značenia

VYPRACOVÁVANIE PROJEKTOV

Naša spoločnosť vypracovala a legislatívne odúradovala viac ako 120 projektov organizácie dopravy na celom území Slovenskej republiky.

KOMPLEXNÁ REALIZÁCIA

Sme schopní komplexne zrealizovať na kľúč akúkoľvek zákazku na úseku dopravného značenia od diaľnice až po účelové komunikácie.

PREDAJ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

Naša spoločnosť poskytuje predaj, dodanie a servis dopravných zariadení v oblasti dopravného značenia a dopravných zariadení od renomovaných spoločností.

PRENÁJOM DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

Poskytujeme prenájom moderných dopravných zariadení, potrebných pri realizácii dočasnej organizácie dopravy v rámci stavebnej činnosti na komunikáciách.

VÝROBA CESTNÝCH ZÁBRAN

Vyvíjame a vyrábame moderné dopravné zariadenia – cestné dopravné zábrany. Systém stĺpikov pevných a teleskopických, priečnych a pozdĺžnych zábran a podstavcov.

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Sme vydavateľom publikácií Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách a Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, ktoré si u nás môžeťe objednať.

K2J s.r.o. Výroba, predaj a prenájom moderných dopravných zariadení

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 1996. Počas svojej existencie už veľmi razantne prehovorila do viacerých oblastí dopravného inžinierstva. Je schopná na kľúč od projektu zrealizovať akúkoľvek zákazku na úseku dopravného značenia od diaľnic až po účelové komunikácie. Zárukou sú špičkoví pracovníci a spolupracovníci našej spoločnosti v tejto oblasti činnosti.

MÁTE ZÁUJEM O PRENÁJOM ALEBO PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK?

Presvedčite sa o kvalite našich služieb a produktov. Prezrite si katalóg našich referencií alebo nás kontaktujte

Predaj a prenájom

Moderné dopravné zariadenia

Naša spoločnosť sa sústreďuje na komplexné zabezpečenie služieb v oblasti dopravného značenia a dopravných zariadení. Okrem projekčnej činnosti v oblasti dopravných stavieb (vypracovanie projektov odborne spôsobilou osobou v súlade s požiadavkou na odbornú spôsobilosť osôb pre vybrané činnosti v stavebníctve) predáva a zapožičiava (prenajíma) moderné dopravné zariadenia potrebné pri realizácii dočasnej organizácie dopravy v rámci stavebnej činnosti na komunikáciách. Realizuje zmenu organizácie dopravy vlastnými silami a prostriedkami (doprava, montáž na mieste, inžinierska činnosť, prenájom prvkov, servis – udržiavanie prvkov vo funkčnom stave, demontáž a odstránenie prvkov). Výrobcami moderných dopravných zariadení sú renomované firmy ako: Horizont Klemmfix – SRN, HIT HOFMAN PRAHA – ČR, ĆKKJ KOV PLAST Piesok.

 • Vodiaci prah

  Vodiaci prah

  pre LEITBOY I až V LN 60
 • Koncový kus

  Koncový kus

  s hákom LN 61
 • Malá vodiaca a smerovacia doska

  Malá vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY I, fólia typ II, jednostranná ľavá L 42 L
 • Malá vodiaca a smerovacia doska

  Malá vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY I, fólia typ II, jednostranná pravá L 42 R
 • Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  fólia typ II, obojstranná pravá, ľavá KSN 407 RL
 • Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  fólia typ II, jednostranná pravá R 605 R
 • Spomaľovací prah čierny

  Spomaľovací prah čierny

  Dolor sit 931N
 • Odrazkový prstenec

  Odrazkový prstenec

  so 14 odrazkami L 65
 • Koncový kus

  Koncový kus

  bez háku LN 62
 • Malá vodiaca a smerovacia doska

  Malá vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY I, fólia typ II, jednostranná pravá L 42 R
 • Stredná vodiaca a smerovacia doska

  Stredná vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY II, fólia typ II, jednostranná ľavá L 72 L
 • Stredná vodiaca a smerovacia doska

  Stredná vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY II, fólia typ II, jednostranná pravá L 72 R
 • Stredná vodiaca a smerovacia doska

  Stredná vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY II, fólia typ II, obojstranná pravá / ľavá L 72 RL
 • Úzka vodiaca doska

  Úzka vodiaca doska

  LEITBOY III, fólia typ II, jednostranná ľavá L 82 L
 • Úzka vodiaca doska

  Úzka vodiaca doska

  LEITBOY III, fólia typ II, jednostranná pravá L 82 R
 • Úzka vodiaca doska

  Úzka vodiaca doska

  LEITBOY III, fólia typ II, obojstranná pravá/ľavá L 82 RL
 • Veľká vodiaca a smerovacia doska

  Veľká vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY IV, fólia typ II, jednostranná pravá LN 92 R
 • Veľká vodiaca a smerovacia doska

  Veľká vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY IV, fólia typ II, jednostranná ľavá LN 92 L
 • Veľká vodiaca a smerovacia doska

  Veľká vodiaca a smerovacia doska

  LEITBOY IV, fólia typ II, obojstranná pravá/ľavá LN 92 RL
 • Podstavec s kotvením a blokovaním

  Podstavec s kotvením a blokovaním

  pre L 112 ABW L 50
 • Päta pre LEITBOY

  Päta pre LEITBOY

  s priamym kotvením a blokovaním L 49
 • Podstavec

  Podstavec

  pod LEITBOY I až III L 51
 • Podstavec

  Podstavec

  pod LEITBOY I až V L 54
 • Sklopná doska s podstavcom

  Sklopná doska s podstavcom

  Warnmax, fólia typ II, jednostranná ľavá KWM 303 L
 • Sklopná doska s podstavcom

  Sklopná doska s podstavcom

  Warnmax, fólia typ II, jednostranná pravá KWM 303 R
 • Sklopná doska s podstavcom

  Sklopná doska s podstavcom

  Warnmax, fólia typ II, obojstranná pravá/ľavá KWM 303 RL
 • Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  fólia typ II, jednostranná pravá KSN 407 R
 • Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  fólia typ II, jednostranná ľavá KSN 407 L
 • Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  Sklopná vodiaca a smerovacia doska s podstavcom

  fólia typ II, obojstranná pravá?ľavá KSN 407 RL
 • Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  fólia typ II, jednostranná pravá R 605 R
 • Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  fólia typ II, jednostranná ľavá R 605 L
 • Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  Smerovacia doska s nohou 60/60 mm

  fólia typ II, obojstranná pravá/ľavá R 605 RL
 • Malá vodiaca odrazková doska

  Malá vodiaca odrazková doska

  fólia typ II, ľavá, s držiakom na stenu KFB 200 L
 • Malá vodiaca odrazková doska

  Malá vodiaca odrazková doska

  fólia typ II, pravá, s držiakom na stenu KFB 200 R
 • Stenový úchyt

  Stenový úchyt

  pre vodiacu odrazkovú dosku KFB - 20
 • Vodiaca odrazková značka

  Vodiaca odrazková značka

  značka L32
 • Podstavec

  Podstavec

  - D81 (15kg)
 • Veľká vodiaca odrazková doska

  Veľká vodiaca odrazková doska

  fólia typ II, pravá, s držiakom na stenu KFB 300 R
 • Veľká vodiaca odrazková doska

  Veľká vodiaca odrazková doska

  fólia typ II, ľavá, s držiakom na stenu KFB 300 L
 • Spomaľovací prah

  Spomaľovací prah

  čierny 931N 931N
 • Spomaľovací prah

  Spomaľovací prah

  žltý 931N.7 931N7
 • Spomaľovací prah

  Spomaľovací prah

  koncový čierny 932N 932N
 • Spomaľovací prah

  Spomaľovací prah

  koncový žltý 932N.7 932N7
 • Výstražné svetlo

  Výstražné svetlo

  blikač TOP LED
 • Batéria do blikača

  Batéria do blikača

  TOP LED .

Výroba moderných cestných zábran


Spoločnosť K2J s.r.o. Bratislava vyvinula a vyrába moderné dopravné zariadenia – cestné dopravné zábrany. Systém stĺpikov pevných a teleskopických priečnych a pozdĺžnych zábran a podstavcov. Ide o moderné zariadenia vyrábané z plastov, ktoré sa osadzujú do podstavcov z recyklovanej gumy.

Priečne a pozdĺžne zábrany sú polepené vysokokvalitnou retroreflexnou fóliou. Cestné dopravné zábrany vyrábané našou spoločnosťou boli podrobené skúškam v štátnej skúšobni VÚD Žilina, ktoré potvrdili, že zábrany spĺňajú potrebné pevnostné parametre a odolnosť voči poveternostným podmienkam.

Tiež spĺňajú podmienky zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, vyhlášku MV SR č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách a STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách a môžu byť použité na označenie, zabezpečenie alebo ohraničenie prekážky a pracoviska na pozemnej komunikácií.

Certifikát zhody


Naša spoločnosť v roku 2003 získala skúškami v štátnej skúšobni v súlade s požiadavkou na preukázanie zhody výrobkov v zmysle stavebného zákona certifikát zhody, ktorým preukázala vlastnosti výrobku v súlade s platnou legislatívou pre stavebné výrobky.

Po skončení platnosti technického osvedčenia v roku 2008 bol uskutočnený proces technického osvedčenia po ktorom vydalo Osvedčovacie miesto OM 04 pri Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. technické osvedčenie TO – 08/0140. Na základe tohoto osvedčenia K2J s.r.o., Ivanska cesta 23, 821 04 Bratislava 2, SR podala dňa 05.09.2008 žiadosť výrobcu o počiatočnú skúšku typu stavebného výrobku „ Dopravné zábrany “.

Počiatočná skuška typu bola vykonaná AO SK05 podľa technickej špecifikácie TO-08/0140. Na základe počiatočnej skúšky K2J s.r.o. vydalo vyhlásenie zhody, ktorým bolo určeným systémom preukázania zhody preukázaná zhoda vlastností stavebného výrobku a systému vnútropodnikovej kontroly s technickou špecifikáciou a so všeobecne záväznými predpismi a súčasne sa označili výroboky značkou zhody.

Ponuka

Moderných cestných zábran

Vyvinuté a vyrobené v súlade s platnou legislatívou pre stavebné výrobky

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Zábrana

Referencie

Zoznam významných spracovaných plánov a projektov

Bratislava - D1 - Prístavný most - Viedenská

Bratislava - D1 - Mierová - Senecká cesta

Bratislava - D2 - Mlynská dolina - Staré grunty

Bratislava - Bory - OK5, OK4, OK3

Certifikáty

Výrobkov

Certifikát

č. 0511A/03/0081/O/O04

Vodiace prahy, vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostat. pätách. Sklopné vodiace a smerovacie dosky a kužele s podstavcami. Smerovacie dosky s podstavcami

Certifikát

č. 0511A/03/0080/O/O04

Dopravné zábrany

Certifikát

č. 0511A/03/0025/1/C/C05 zo dňa 28.04.2003

Vodiace prahy,vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätách

Certifikát

č. 0511A/03/0027/1/C/C05 zo dňa 28.04.2003

Smerovacie dosky s podstavcami

Certifikát

č. 0511A/03/0026/1/C/C05 zo dňa 28.04.2003

Sklopné vodiace a smerovacie dosky a kužele s podstavcami

Certifikát

č. 0511A/03/0024/1/C/C05 zo dňa 28.04.2003

Dopravné zábrany

TECHNICKÉ OSVEDČENIE

TO – 08/0140

Cestné dopravné zábrany

TECHNICKÉ OSVEDČENIE

TO – 08/0141

Vodiace a smerovacie dosky a valce na prahoch, podstavcoch a samostatných pätách, sklopné kužele, vodiace a smerovacie dosky s podstavcami, vodiace odrazové dosky s úchytom.

Kontaktujte nás cez

Dopytový formulár

Kontaktné údaje


Ivanská cesta 23
821 04 Bratislava

Email
k2j@k2j.sk

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.