o firme...
základné informácie o firme K2J® s.r.o.
projekty...
spracované plány a projekty organizácie dopravy
realizácia...
komplexná realizácia projektov organizácie dopravy
predaj...
predaj a prenájom moderných dopravných zariadení
výroba...
výroba moderných zábran
publikácie...
vydavateľská činnosť
SMK...
certifikácia firmy
certifikáty...
certifikácia výrobkov
spôsobilosť...
odborná spôsobilosť

166897
Úvod O firme Projekty Realizácia Predaj Výroba Publikácie SMK Certifikáty Spôsobilosť

B) Zoznam významných spracovaných plánov a projektov...

Naša spoločnosť vypracovala a legislatívne odúradovala nasledovné projekty organizácie dopravy (dopravného značenia a dopravných zariadení):

projekty v roku:
projekt rok
Projekt prenosného dopravného značenia na uzavretie pravého a odstavného jazdného pruhu v ľavom a pravom jazdnom páse diaľnice D1 , Senec – Trnava, v km 52,875 – a v km 52,890 za účelom prívodu 2 x dvojitého 22kV vedenia pre závod Voderady- Samsung2008
Projekt prenosného dopravného značenia na uzavretie pravého a čiastočne odstavného jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse a uzavretie pravého a jazdného pruhu pre pomalé vozidlá v pravom jazdnom páse diaľnice D1, Trenčín - Nemšova, Zamarovce 2008
Projektová dokumentácia na akciu: Asanácia existujúcich objektov – areálu kablo 3 Rajmanka Bratislava – Mlynské Nivy, Sútoková komora SŠ1 v križovatke Mlynské Nivy – Karadžičova ulica 2008
Projekt prenosného dopravného značenia na zabezpečenie opravy mosta D1 - č. 215 na diaľnici D1, križovatka Liptovský Mikuláš2008
Projekty prenosného dopravného značenia na uzavretie pravého a odstavného jazdného pruhu v ľavom a pravom jazdnom páse rýchlostnej cesty R1, Trnava - Nitra, v km 172,560 a v km 172,885 pre stavbu: Priemyselný park Nitra – Sever SO 505 2008

Mapa       Mapa       Mapa       Mapa

© 2003-2009 Dexter007